O B A V J E Š T E NJ E   O POPRAVNOM ISPITU

  • Prijava popravnih ispita 13 i 14.8.2015.  od 8,00 – 14, 00.
  • Pripremna nastava  za učenike koji su upućeni na popravni ispit  14 i 17.8.2015.

 

Raspored polaganja  popravnog ispita:

  • 19.8. u  9,00 časova pismeni ispit iz matematike
  • 20.8. u 9,00  časova pismeni ispit iz srpskog jezika
  • 20.8. u 11,00 časova pismeni ispit iz stranog jezika
  • Usmeni ispiti  21, 24 i 25.8.2015.  po rasporedu  koji objave ispitne komisije.
  • Sjednica Nastavničkog vijeća 26.8. u 8,00 ( verifikacija popravnih ispita)

Pisanje svjedočanstava i provjeravanje podataka u matičnoj knjizi i zapisnicima  26, 27 i 28.8.2015.

Podjela svjedočanstava nakon popravnog ispita 31.8.2015.

Upis učenika u drugi, treći i četvrti razred  31.8.2015. od 8,00 -14,00.

Direktor:

Edi Haneš, prof.