logo-skola

Popravni  ispit za učenike završnog razreda u junskom ispitnom održaće se prema sljedećem rasporedu:

  • 11.6 – 13. 6. 2018. godine – pripremna nastava za popravni ispit
  • 13.6.2018. godine –  prijava popravnog ispita
  • pismeni ispit održaće se u petak, 15.6.2018. u 9,00  časova
  • Usmeni ispiti održaće se 18 i 19. 6.2018. godine od 9,00 časova prema rasporedu koje oglase komisije.
  • Podjela svjedočanstava o završenom razredu nakon popravnog ispita obaviće se u dogovoru sa razrednikom.

v.d. direktor:

Bojan Bakal, prof.