logo-skola

  

O B A V J E Š T E NJ E   O POPRAVNOM ISPITU

 

  • Prijava popravnih ispita 15 i 16.8.2017.  od 8,00 – 13, 00.
  • Pripremna nastava  za učenike koji su upućeni na popravni ispit  15 i 16.8.2017.  u terminima koje će odrediti predmetni profesor.

Raspored polaganja  popravnog ispita:

  • 17. 8. u  9,00 časova pismeni ispit iz matematike
  • 18. 8. u 9,00  časova pismeni ispit iz srpskog jezika
  • 18. 8. u 11,00 časova pismeni ispit iz stranog jezika
  • Usmeni ispiti  21, 22 i 23. 8. 2017.  po rasporedu  koji  će objaviti  ispitne komisije.
  • Sjednica Nastavničkog vijeća 24. 8. u 13,00 ( verifikacija popravnih  ispita )
  • Pisanje svjedočanstava i provjeravanje podataka u matičnoj knjizi i zapisnicima  24, 25 i 28.8.2017.

Podjela svjedočanstava nakon popravnog ispita 31.8.2017.

Upis učenika u drugi, treći i četvrti razred  31.8.2017. od 8,00 -14,00.

Direktor:

Edi Haneš, prof.