logo-skola

Obavještavamo učenike da u utorak, 21.novembra neće biti redovne i praktične nastave zbog praznika u Republici Srpskoj – Dan uspostavljanja Opšteg okvirnog sporazuma za mir u  BiH.

Banja Luka, 15.11.2017.

Direktor: Edi Haneš, prof.