logo-skola
  • Prijava popravnih ispita 13 i 14.8.2018.  od 8,00 – 13, 00.
  • Pripremna nastava  za učenike koji su upućeni na popravni ispit  13, 14,17,18 i 19.8. 2020. године  u terminima koje će odrediti predmetni profesor.

Raspored polaganja  popravnog ispita:

  • 19. 8. u  11,00 časova pismeni ispit iz srpskog jezika
  • 19. 8. u 11,00  časova pismeni ispit iz engleskog jezika
  • 20. 8. od 9,00 časova  usmeni ispiti
  • Sjednica Nastavničkog vijeća i verifikacija uspjeha na popravnom ispitu  20.8.

direktor:

Bojan Bakal, prof.