O G L A S 

Povodom odlaska u Multipleks Palas

Obavještavamo sve zainteresovane profesore i učenike da je u srijedu, 12.02.2014.god. predviđen odlazak u Multipleks Palas na projekciju filma “Montevideo, vidimo se” koji počinje u 11:30 časova.

Zadužuju se blagajnici u odjeljenjima da skupljaju novac od zainteresovanih učenika i da u stručnoj službi kupe karte po cijeni od 3,00 KM.

RASPORED NASTAVE ZA  12.02.2014.g.

    PRVA SMJENA                                      DRUGA SMJENA                   

1.čas 07 : 30 – 08 : 00,                        1. čas 14 : 40 – 15 : 10, 

2.čas 08 : 05 –  08 : 35,                        2. čas 15 : 15 – 15 : 45,

3.čas 08 : 40 – 09 : 10,                        3. čas 15 : 50 – 16 : 20,

4.čas 09 : 25 – 09 : 55,                        4. čas 16 : 40 – 17 : 10,

5.čas 10 : 00 – 10 : 30,                        5. čas 17 : 15 – 17 : 45,

6.čas 10 : 35 – 11 : 05,                        6. čas 17 : 50 – 18 : 20

direktor

Edi Haneš, prof.