Seminar : „Mogućnosti učešća preduzeća u procesu provođenja praktične nastave“

Dana 24.04.2015. Poljoprivredna škola je učestvovala na seminaru „Mogućnosti učešća preduzeća u procesu provođenja praktične nastave“, koji je organizovala Republička agencija za razvoj srednjih i malih preduzeća u okviru programa „Prilika plus“ koji finansira Vlada Švajcarske. Seminar je održan u Hotelu San u Laktašima.

Na seminar se odazvao veliki broj učesnika. Pored predstavnika RARS-a, programa Prilika Plus, Privredne komore,  Udruženja poslodavaca, Poslovnog Kluba, Administrativne službe Grada, bili su prisutni i predstavnici nekoliko privatnih firmi iz oblasti: drvne, metalske, pekarske industrije kao i predstavnici srednjih stručnih škola Banja Luke i Kotor Varoši.

Zaključak seminara je da se: podigne kvalitet praktične nastave na viši nivo ILI podizanjem tehnološko-tehničkog nivoa škola u kojima se obavlja praksa i stalnom edukacijom nastavnog kadra ILI povećanjem angažovanosti privatnog sektora koji bi u okviru svojih proizvodno-tehnoloških mogućnosti naučile učenike određenim vještinama. Problemi praktične nastave se moraju sistemski riješiti.

 

Nemanja Jelić, prof.