OBAVJEŠTAVAJU SE MATURANTI DA JE MATURSKO VEČE U NEDJELJU, 17. JUNA 2012. GODINE U 20:00 h.

OKUPLJANJE JE ISPRED RK “BOSKA” U 19:00 h.

DIREKTOR:

EDI HANEŠ, PROF.