Od ove školske godine kreiramo album sa fotografijama maturanta.

Pozivamo maturante da nam svoje fotografije i panoe koje ćemo objaviti na školskom sajtu i zvaničnoj Facebook stranici šalju na e-mail: pusonja@gmail.com

 

F O T O G R A F I J E  M A T U R A N T I  – ŠKOLSKA 2013/14. GODINA