dani polja draksenic

Dana 23.10.2019 godine – MANIFESTACIJA „DANI POLJA“ – Draksenić

Učenici četvrtih i  određenog broja trećih razreda, zanimanja Poljoprivredni tehničar Poljoprivredne škole Banja Luka, posjetili su  preduzeće „Jelena“ d.o.o u Drakseniću – Kozarska Dubica. Preduzeće se bavi otkupom, sušenjem i skladištenjem žitarica.

Nakon obilaska preduzeća, učenici sa profesorima stručnih predmeta Poljoprivredne škole Banja Luka, posjetili su parcele, na kojima su postavljeni ogledi različitih sorti kukuruza iz različitih proizvođačkih i prodajnih preduzeća iz regiona.

Učenici su mogli vidjeti i upoznati se sa novim mašinama tipa „John Deer“ kao i njihovu upotrebu  tokom berbe kukuruza.

Jasna Petrović, prof.