UČENICIMA POLJOPRIVREDNE ŠKOLE 15.5.2012. GODINE, ISPRED KLINIKE ZA PLUĆNE BOLESTI DOKTOR SINIŠA GAJIĆ, ODRŽAO JE PREDAVANJE U OKVIRU JUBILEJA 20-TIH MAJSKIH PULMOLOŠKIH DANA NA TEMU “PUŠENJE, BRONHIJALNA ASTMA I TUBERKULOZA”.