Zadužbina „Dositej Obradović“, po četrnaesti put, raspisuje literarni konkurs za učenike srednjih škola. Ove godine učenici mogu da pišu na jednu od dve sledeće teme:

  1. Šta valja stariji mladim da kazuju

*Naslov 12. Glave Dositejeva Mezimca (SDDO, knj 4, Zadužbina „Dositej Obradović“, 2008).

Dositej ne stavlja u prvi plan porodične odnose, već odnose u društvu, slogu, opštu ljubav, dobročinstvo, odgovornost, vaspitanje, značaj dugog iskustva i stariji koji mladima žele dobro.

  1. Reči su slatka hrana kojom se hrani duša

*Ižica ili Dositejeva bukvica, čast III, Govorenje mitičesko (Bukvice D. Hopovskog/Obradovića,str. 48).

Dositej ovu poruku šalje čitaocu svojih spisa, posredno ga pozivajući na uživanje u čitanju (hranjenju duše). Za Dositeja je reč osnovno obeležje čoveka, ali dobra reč može poteći tek od čoveka ispravnog uma i prirode, jer zao čovek može pravedno govoriti, a misliti i raditi zlo.

Obim i forma rada su slobodni (proza, poezija, dramski tekst, esej), a učenici inspiraciju uvek treba da traže u Dositejevom delu, reči i poruci.

Rezultati konkursa  će biti objavljeni početkom juna.

Nagrade će biti uručene na prigodnoj svečanosti u Zadužbini.

Krajnji rok za dostavljanje  radova je 25. maj 2018. godine

Radove slati na adresu:

Zadužbina “Dositej Obradović”, Kralja Milana 2, Objekat C, II sprat, 11000 Beograd s napomenom – Za literarni konkurs

Obavezno dostaviti: ime i prezime učenika, ime i prezime profesora, naziv škole, mesto i kontakt telefon.

KONKURS U PDF FORMATU

Telefon za informacije: +38111 3282-240; +38111 3282-254

E-mail: zaduzbinadositej@mts.rsinfo@dositejeva-zaduzbina.rs

Kontakt osoba: Bojana Tomović