Ministarstvo prosvjete i kulture objavilo je danas Konkurs za upis učenika u prvi razred srednjih škola Republike Srpske u školskoj 2019/2020. godini, prema kome je planiran upis 10.550 učenika u 16 struka.

Pravo upisa u prvi razred srednjih škola imaju učenici sa završenom osnovnom školom koji nisu stariji od 17 godina na dan upisa. Lica koja se upisuju u škole za učenike sa smetnjama u razvoju imaju drugu dobnu granicu za upis u prvi razred a najkasnije do navršene 21 godine. Ispunjavanje uslova kandidati dokazuju originalnim svjedočanstvima o završenim razredima osnovne škole i izvodom iz matične knjige rođenih.

KONKURS MOŽETE PREUZETI OVDJE