LOGO-RPZ-RS

Obavještavamo vas da je na sajtu RPZ-a postavljen Međunarodni konkurs za eksperimentalni rad učenika iz fizike. Konkurs je objavio Organizacioni odbor pete međunarodne konferencije o nastavi fizike u srednjim školama, a koja se održava u Aleksincu, od 9. do 11. marta 2018. godine.

Tekst Konkursa: (Konkurs.pdf)