Kalendar poslova za završne razrede i raspored polaganja završnog i maturskog ispita ( maj – jun 2017.)

  • Završetak redovne nastave : četvrtak, 18.5.2017. godine
  • Proslava maturske večeri: 24.5.2017. god.
  • Podjela svjedočanstava : termin podjele odrediće odjeljenjski starješina
  • Prijavljivanje završnog i maturskog ispita : 26, 29 i 30.5.2017. od 9 – 14, 00 u učionici broj 10
  • Uz prijavu učenici prilažu :

– originalno svjedočanstvo o završenom I, II i III razredu ( učenici trećeg stepena )

– originalno svjedočanstvo o završenom I, II, III i IV razredu ( za učenike četvrtog stepena )

– rodni list

– jedan primjerak maturskog rada učenici predaju mentoru

– učenici koji su oslobođeni polaganja završnog ili maturskog ispita prilažu svjedočanstva o svim prethodno završenim razredima i rodni list bez prijave

  • Raspored polaganja ispita

– pismeni ispit iz srpskog jezika : 1.6. 2016. ( četvrtak ) u 11,00 časova

– pismeni ispit iz srpskog jezika je eliminatoran

– rezultati pismenog ispita iz srpskog biće objavljeni na oglasnoj tabli 5.6.2017.god.

– usmena odbrana završnog rada (za III stepen ) i usmena odbrana maturskog rada i polaganje izbornog predmeta ( za IV stepen ) održaće se : 5, 6, 7, 8 i 9. juna 2017. godine u terminima koje će odrediti ispitne komisije i koji će se nalazati na oglasnoj tabli

 

Svečana podjela diploma o položenom maturskom ispitu i diplome „Učenik generacije“ biće 16.6.2017. godineu 12 časova u kasarni „Kozara“.

Direktor:

Edi Haneš, prof.