JU Poljoprivredna škola
Banja Luka
                
Kalendar poslova za završne razrede i raspored polaganja završnog i maturskog ispita ( maj –jun 2015.)

Završetak redovne nastave :srijeda, 13.5.2015.godine
Podjela svjedočanstava : termin podjele odrediće  odjeljenjski starješina
Proslava maturske večeri: 28.5.2015. god.

Prijavljivanje završnog  i maturskog ispita : 26, 27 i 28.5.2015. od 9 – 14, 00 u  učionici broj 2
Uz prijavu učenici prilažu :
originalno svjedočanstvo o završenom I, II i III razredu ( učenici  trećeg stepena )
originalno svjedočanstvo o završenom  I, II, III i IV  razredu ( za učenike četvrtog stepena )
rodni list
jedan primjerak maturskog rada učenici predaju mentoru
učenici koji su oslobođeni polaganja  završnog ili maturskog ispita prilažu svjedočanstva o svim prethodno završenim razredima  i rodni list bez prijave

Raspored polaganja ispita
pismeni ispit iz srpskog jezika   : ponedjeljak,1.6. 2015. u 11,00  časova
pismeni ispit iz srpskog jezika je eliminatoran
rezultati pismenog ispita iz srpskog biće objavljeni na oglasnoj tabli 3.6.2015.god.
usmena odbrana završnog rada (za III stepen ) i usmena odbrana maturskog rada i polaganje izbornog predmeta ( za IV stepen ) održaće se : 3, 4, 5, 8 i 9. juna 2015. god.   u terminima koje će odrediti ispitne komisije  i koji će se nalazati na oglasnoj tabli

Svečana podjela diploma o položenom maturskom ispitu i  diplome „Učenik generacije“ biće 16.6.2015. u 12 časova u kasarni „Kozara“.

Direktor:

Edi Haneš,prof.