Календар послова за завршне разреде

159
logo-skola

Календар послова за завршне разреде и распоред полагања завршног и матурског испита (мај –јун 2022.)

 • Завршетак редовне наставе: петак, 13.5.2022. године
 • Сједнице Одјељењских вијећа (III7, IV1, IV2, IV3, IV5) понедјељак, 16.5.2022. у 12.40
 • Сједница Наставничког вијећа: уторак, 17.5.2022. у 12.40
 • Сређивање педагошке документације и евиденције (одјељењске књиге, е – дневник, свједочанства, матичне књиге ) 18, 19 и 20. мај (Комисије за сравњивање података и преглед уредности документације писмено ће извјестити директора о раду Комисије и извршеном увиду у документацију. Завршена свједочанства оставити у секретаријату школе на потписивање )
 • Подјела свједочанстава : термин подјеле одредиће одјељењски старјешина
 • Пријављивање завршног и матурског испита : 26 и 27.5.2022. од 9 – 15.00 у  учионици број 10
 • Уз пријаву ученици прилажу :
  • оригинално свједочанство о завршеном I, II и III разреду (ученици трећег степена)
  • оригинално свједочанство о завршеном I, II, III и IV  разреду (за ученике четвртог степена)
  • родни лист
  • један примјерак матурског рада ученици предају ментору
 • ученици који су ослобођени полагања завршног или матурског испита пријављују испит и прилажу свједочанства о свим претходно завршеним разредима  и родни лист
 • Распоред полагања испита
  • писмени испит из српског језика: 1.6.2022.  (сриједа) у 11.00 часова
  • писмени испит из српског језика је елиминаторан
  • резултати писменог испита из српског биће објављени на огласној табли 6.6.2022. год. у 10,00.
  • усмена одбрана завршног рада (за ИИИ степен) и усмена одбрана матурског рада одржаће се 7 и 8. јуна, по распореду комисија
  • полагање изборног предмета (за ИВ степен) одржаће се: 9 и 10. јуна  у терминима које ће одредити испитне комисије  и који ће се налазати на огласној табли
  • Сједница Наставничког вијећа и Испитног одбора: 13.6.2022.
 • Свечана подјела диплома о положеном завршном и матурском испиту биће 16.6.2022.године у просторијама Пољопривредне школе.

Директор:

Бојан Бакал, проф.