Kalendar poslova za završne razrede i raspored polaganja završnog i maturskog ispita (maj – jun 2014.)

•    Završetak redovne nastave: petak, 16.5.2014.godine
•    Podjela svjedočanstava: termin podjele odrediće odjeljenjski starješina
•    Proslava maturske večeri: 26.5.2014. god.

•    Prijavljivanje završnog i maturskog ispita: 26, 27 i 28.5.2014. od 9–14,00h u učionici broj 2
•    Uz prijavu učenici prilažu :
–    originalno svjedočanstvo o završenom I, II i III razredu (učenici trećeg stepena)
–    originalno svjedočanstvo o završenom  I, II, III i IV razredu (za učenike četvrtog stepena)
–    rodni list
–    jedan primjerak maturskog rada učenici predaju mentoru
–    učenici koji su oslobođeni polaganja  završnog ili maturskog ispita prilažu svjedočanstva o svim prethodno završenim razredima i rodni list bez prijave

•    Raspored polaganja ispita
–    pismeni ispit iz srpskog jezika: 30.5. 2014. u 11,00  časova
–    pismeni ispit iz srpskog jezika je eliminatoran
–    rezultati pismenog ispita iz srpskog biće objavljeni na oglasnoj tabli 3.6.2014.god.
–    usmena odbrana završnog rada (za III stepen) i usmena odbrana maturskog rada i polaganje izbornog predmeta (za IV stepen) održaće se: 3, 4, 5, 6, i 9. juna 2014. god. u terminima koje će odrediti ispitne komisije i koji će se nalazati na oglasnoj tabli

•    Svečana podjela diploma o položenom maturskom ispitu i diplome „Učenik generacije“ biće 16.6.2014. u 12 časova u kasarni „Kozara“.

Direktor:
Edi Haneš,prof.