Kalendar poslova za završne razrede i raspored polaganja završnog i maturskog ispita ( maj –jun 2016.)

 • Završetak redovne nastave : petak, 13.5.2016. godine
 • Proslava maturske večeri19.5.2016. god.
 • Podjela svjedočanstava : termin podjele odrediće odjeljenjski starješina

 

 • Prijavljivanje završnog i maturskog ispita : 24, 25 i 26.5.2015. od 9 – 14,00 u  učionici broj 2
 • Uz prijavu učenici prilažu :
  • originalno svjedočanstvo o završenom I, II i III razredu ( učenici trećeg stepena )
  • originalno svjedočanstvo o završenom I, II, III i IV  razredu ( za učenike četvrtog stepena )
  • rodni list
  • jedan primjerak maturskog rada učenici predaju mentoru
  • učenici koji su oslobođeni polaganja završnog ili maturskog ispita prilažu svjedočanstva o svim prethodno završenim razredima  i rodni list bez prijave
 • Raspored polaganja ispita
  • pismeni ispit iz srpskog jezika : 1.6. 2016. u 11,00  časova
  • pismeni ispit iz srpskog jezika je eliminatoran
  • rezultati pismenog ispita iz srpskog biće objavljeni na oglasnoj tabli 3.6.2016. god.
  • usmena odbrana završnog rada (za III stepen ) i usmena odbrana maturskog rada i polaganje izbornog predmeta ( za IV stepen ) održaće se : 3, 6, 7, 8 i 9. juna 2016. godine u terminima koje će odrediti ispitne komisije  i koji će se nalazati na oglasnoj tabli
 • Svečana podjela diploma o položenom maturskom ispitu i diplome „Učenik generacije“ biće 16.6.2016. u 12 časova u kasarni „Kozara“.

Direktor

Edi Haneš, prof.