Nakon urađenog plana sjetve za ovu godinu, počela je jesenja obrada zemljišta i priprema parcela za sjetvu.