logo-skola

Dana 25.04.2018. godine raspisan je Javni konkurs za školovanje kadeta na Vojnoj akademiji Armije Republike Makedonije za školsku 2018/2019 godinu. Kandidati koji imaju želju da se prijave na ovaj konkurs, i svoje školovanje nastave na Vojnoj akademiji Armije Republike Makedonije sve informacije o ovom Javnom konkursu mogu vidjeti i na službenoj stranici Ministarstva Odbrane BiH (http://mod.gov.ba/aktuelnosti/oglasi/?id=62842).
U prilogu je Javni konkurs za školovanje kadeta kao i svi potrebni obrasci putem kojih kandidati mogu aplicirati i ući u izbor za nastavak svog školovanja na Vojnoj akademiji Armije Republike Makedonije za školsku 2018/2019. godinu.

PRILOZI: