mirovni kamp sarajevo 2019

U organizaciji Mreže savjeta / vijeća učenika BiH poznatijoj kao mreSUVUBiH u periodu od 12. do 15. decembra, u hotelu „Holivud“ koji se nalazi u Sarajevu održan je drugi Mirovni kamp, koji je okupio preko 50 učenika iz čitave BiH. Svrha ovog kampa je međusobno uoznavanje učenika kao i diskusije o raznim problemima unutar njihovih škola i rada Savjeta učenika. Takođe se razgovaralo o predstojećim akcijama, osmišljale su se kreativne radionice i razne debate kao i plan aktivnosti za predstojeu 2020. godinu.

Prvog dana Mirovnog kampa održana je prezentacija mreSVUBiH-a i svih aktivnosti koje su srednjoškolci u svojim regijma, kantonima i županijama realizovali u protekloj godini. Prezentaciju su napravili i izlagali predsjednici svojih regija, kantona i župnija izmedju kojih je i predsjednica banjalučke regije, učenica „Poljoprivredne škole“ u Banjaluci  Ivona Bijelić. Nakon prezentacije održani su izbori za novo rukovodstvo jer neki od predsjednika završavaju srednju školu naredne godine.

Drugog dana je održana svečana ceremonija zajedno sa Fondacijom Mozaik i potpisivani su ugovori sa srednjoškolcima čiji su pisani projekti bili uspješni. Drugi dan je završio u znaku svečanosti namjenjene maturantima, odnosno dodjelom priznanja i majica sa njihovim prezimenima i brojem njihove generacije.

Trećeg dana su se detaljno planirale aktivnosti za narednu 2020. godinu i odradila se evaluacija.

Iz svega je zaključeno da je jedan kraj zapravo novi početak i svi oni koji žele da ostanu u mreSVUBiH mogu pohađati njihovu besplatnu akademiju koja traje četiri godine i bazira se isključivo na praktičnom radu sa mladim srednjoškolcima.

„LIDERI U ŠKOLI – LIDERI U BUDUĆNOSTI“

Predsjednica banjalučke regije i SU “Poljoprivredne škole” u Banjaluci:

Ivona Bijelić