Na završnoj konferenciji EU projekta “Poduzetničko učenje u obrazovnim sistemima BiH-faza II”, a na poziv tima iz projekta ELES direktor škole Edi Haneš održao je prezentaciju na temu “Partnerstv za poduzetnička učenja”.

N završnoj konferenciji iz RS prisustvovali su predstavnici Ministarstva obrazovanja i kulture, rpz-a-direktor Dr.Peđa Damjanović, Zavoda za obrazovanje odraslih- Mira Bera,Privredne komore. Od Osnovnih škola RS prisustvovao je direktor O.Š.”G.S.Rakovski”

MATERIJALI: