DANA 6.6.2019. U SKLOPU REALIZACIJE PRAKTIČNE NASTAVE UČENICI DRUGIH RAZREDA ,SMJER-VETERINARSKI  TEHNIČAR POSJETILI SU RAZVOJNO –EDUKATIVNI CENTAR NA MANJAČI. UČENICI SU IMALI PRILIKU DA SE UPOZNAJU SA RADOM CENTRA TE DA SAZNAJU DA PREDSTAVLJA POLIGON ZA OBUKU STUDENATA POLJOPRIVREDNOG, PRIRODNO-MATEMATICKOG I ŠUMARSKOG FAKULTETA.

UČENICI SU TAKOĐE POSJETILI I VETERINARSKU AMBULANTU ,,VLAJIĆ,, U STRIČIĆIMA, A U POVRATKU POZNATO IZLETIŠTE ,,SLAPOVI NA KRUPI,,

POSJETA STRIČIĆIMA NE BI BILA POTPUNA BEZ PODSJEĆANJA NA PETRA KOČIĆA,PA SU UČENICI OBIŠLI SPOMENIK I KUĆU NAŠEG TRIBUNA.STRUČNA POSJETA JE PROŠLA U NAJBOLJEM REDU ,A UČENICI ISTIČU DA IM JE BILO SADRŽAJNO I ZANIMLJIVO.

ZADUŽENI PROFESORI ZA IZLET: VESNA ĐUKIC, DUŠKA ŠKRBIC, MILICA ŠEVA I GORAN VRANIĆ.

Goran Vranić, prof.

F O T O