U organizaciji Aktiva prof.tehnološke grupe predmeta i odjeljenskih starješina učenici su poroveli dan kao kombinaciju stručne posjete i slobodnih aktivnosti na području Kozarske Dubice.

Stručnu posjetu su činili

1.Obilazak HPK“Draksenić“ – savremenoj fabrici za hemijsku preradu kukuruza

2. Obilazak pogona Eko- Bel sušara – Draksenić

Slobodne aktivnosti su obuhvatile posjetu manastiru Moštanica i odmor u prirodi.

F O T O

Predsjednik Aktiva prof.tehnološke grupe predmeta ,Zorica Karanović,prof.