Istraživačka stanica Petnica objavljuje konkurs za prijavljivanje za obrazovne programe namjenjene srednjoškolcima u 2018. godini. Konkurs je otvoren za sve učenike srednjih škola sa teritorije Srbije, Crne Gore, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Makedonije i Slovenije. Prijavljivanje traje do 20. 11. 2017.

Prijavljivanje

Prijavljivanje se vrši slanjem popunjenog upitnika i ovjerene prateće dokumentacije u naznačenom roku na adresu Istraživačke stanice.

Logo PetnicaUčenik se ne prijavljuje za neki konkretan seminar, već se očekuje da u prijavnom formularu i u autobiografiji objasni svoja interesovanja i očekivanja (šta bi želeo da nauči, vježba i sl. u Petnici). Tim koji bude vršio izbor učesnika zimskih programa uključiće izabane učenike u one programe koji najbolje odgovaraju njihovim izraženim interesovanjima.

Važno je da učenik upitnik SAMOSTALNO popuni!

Odgovarajući dio formulara mora proučiti i potpisati roditelj ili staratelj! Bez ovoga formulara se neće uzimati u razmatranje! Na prvoj strani formulara u posebnom prostoru škola ovjerava da su osnovni podaci o školi i o učeniku tačni. Potpisati može razredni starješina, školski psiholog, sekretar ili direktor škole. Obavezan je pečat.

VIŠE O KONKURSU MOŽETE PRONAĆI NA ZVANIČNOM SAJTU