Želimo Vam skrenuti pažnju na Intercultural Achievement Award (IAA) – takmičenje iz oblasti interkulturnog dijaloga, koji nagrađuje uspješne i inovativne projekte, kako u Austriji, tako i u svijetu.

Konkurs je otvoren za veće i manje interkulturne projekte iz oblasti umjetnosti/kulture, mladih, ljudskih prava, tzv. “global citizenship education” i integracije, a prijaviti se mogu neprofitne i komercijalne organizacije, kao i pojedinci civilnog društva.

Za pobjednike su predviđene novčane nagrade, koje će biti dodijeljene za slijedeće kategorije: održivost; aktuelni događaji, inovacije i mediji.

Prijave su moguce putem emaila na dialog@bmeia.gv.at, a rok za prijavu je 26. mart 2018. godine.

Za više informacija posjetite: www.bmeia.gv.at/IAA

Molimo Vas da ovu informaciju proslijedite svim potencijalnim interesentima. Unaprijed se zahvaljujem na Vašem trudu i upućujem Varn srdačan pozdrav,

Mag. Martin Pammer Ambasador
(izrađeno u elektronskom obliku)

 

Osterreichische Botschaft Sarajewo
BiH-71000 Sarajewo Dzidzikovac 7 www.austrijska-ambasada.ba T +387 (33) 279400