logo-skola

U okviru projekta “Uspostavljanje infrastrukure za pruženje stručne podrške za unapređenje konkurentnosti i razvoj u sektoru mlekarstva”koji su financirali USAID i Švedska vlada ;projekat razvoja tržišne pojoprivrede II FARMA II , predviđeni su info dani u gradovima Banjaluka,Mrkonjić Grad,Derventa i Prijedor.U Derventi je održan info dan 02.11.2017.godine. Ostalo je da održimo u Prijedoru 07./utorak/11.2017.god.
Info danima prisustvuju proizvođaći mlijeka da bi ih animirali za proizvodnju sira uz podršku Gradske razvojne agencije Banjaluka,Tehnološko fakulteta i JUPoljoprivredne škole. Edukacija se realizuje u radionici sirane JU Poljoprivredne škole Banjaluka. Plan i program su napisali profesori Tehnološkog fakulteta i JU Poljoprivredne škole.
Edukacija je besplatna.Kandidati dobivaju sertifikat o sticanju znanja.
Zainteresovani kandidati mogu se prijaviti putem elektronskih medija škole.

Edi Haneš, direktor