I SASTANAK SAVJETA UČENIKA

 

Održan prvi sastanak Savjeta učenika u školskoj 2014/15.godini.

Sastanak je održan: 07.10.2014.

Sastanku je prisustvovalo 16 učenika.

 

Dnevni red:

1.                  Izbor rukovodstva Savjeta učenika za školsku 2014/15.

2.                  Plan i program rada Savjeta učenika za tekuću godinu

3.                  Pokretanje inicijative za izvođenje ekskurzije u školskoj 2014/15.

4.                  Prijedlog Pravilnika o  disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti učenika JU Poljoprivredne škole Banja Luka

Ad 1. Profesor Ljubiša Rokić upoznao Savjet učenika sa ciljem i svrhom rada i funkcionisanja Savjeta učenika. Predstavio novog kordinatora Savjeta učenika Marijanu Bumbić socijalnog radnika u Poljoprivrednoj školi.

Nakon toga pristupilo se izboru novog rukovodstva. Kandidati su se prestavljali, a nakon glasanja za predsjednika je izabrana Bojana Mitrović. Potpredsjednik Savjeta je Miloš Dragović, a sekretar Mirjana Babić.

Ad 2. Kordinator Savjeta učenika upoznao je Savjet sa prijedlogom Plana i programa rada Savjeta za tekuću godinu. Dogovoreno da za idući sastanak učenici pripreme prijedloge i sugestije za plan rada Savjeta učenika.

Ad 3. Kordinator Savjeta učenika upoznao Savjet sa procedurom pokretanja inicijative za izvođenje ekskurzije u školskoj 2014/15.godini. Potrebno je da na idućem sastanku iznesu svoje prijedloge destinacija gdje žele da idu na ekskurziju.

Ad 4. Savjet učenika upoznat sa prijedlogom Pravilnika o  disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti učenika JU Poljoprivredne škole Banja Luka. Dogovoreno da za idući sastanak učenici iznesu svoje primjedbe i prijedloge na dati Pravilnik.

Sekretar (zapisničar):                                             Kordinator u radu Savjeta učenika:

Mirjana Babić  IV5                                                      Marijana Bumbić, dipl.socijalni radnik