Ministar prosvjete i kulture dr Dane Malešević i ataše za kulturu i obrazovanje Ambasade SAD u BiH Erik Katalfamo (Eric Catalfamo) sa saradnicima razgovarali su danas u Banjoj Luci o građanskom obrazovanju u Republici Srpskoj.

Na sastanku je konstatovano da je u školama u Republici Srpskoj prepoznat značaj građanskog obrazovanja i vaspitanja i potreba da se kroz ukupan obrazovni sistem afirmišu principi na kojima počivaju osnovne građanske i humane vrijednosti. 

Predmet Demokratija i ljudska prava učenici uče u šestom razredu osnovne škole. Učeći o demokratskim principima, učenici se osposobljavaju za aktivno učešće u demokratskom životu, da spoznaju svoja prava i obaveze i preuzmu odgovornost za svoje postupke.

Regionalna konferencija zemalja Jugoistočne Evrope pod nazivom „Građanstvo i građansko obrazovanje u Jugoistočnoj Evropi“, koja počinje danas u Banjoj Luci, trebala bi dati odgovor o budućnosti građanskog obrazovanja.