12.11.2014.god. u okviru Festivala nauke organizovane su posjete.

Učenici trećih razreda smjer prehrambeni tehničar  posjetili su Tehnološki fakultet. Zahvaljujući dobroj organizaciji obišli su kabinete i laboratorije za ispitivanje namirnica te mikrobilošku, biohemijsku, senzornu kao i laboratoriju za tehnološke operacije i instrumentalne metode .
U svakoj laboratoriji su kratko informisani o mogućnostima istih i dobili odgovore na postavljena pitanja o opremi i načinu izvođena vježbi.

Sa učenicima su bile prof.Zorica Karanović i prof. Rada Čičić .