POVODOM EVROPSKOG DANA JEZIKA, 26. SEPTEMBRA U HOLU ŠKOLE JE ODRŽAN KRATAK PROGRAM NA TEMU KOMUNIKACIJE (DIJALOGA) I NEVERBALNIH OBLIKA SPORAZUMIJEVANJA. U PROGRAMU SU UČESTVOVALI UČENICI ENGLISH READING CLUBA: BOJANIĆ STRAHINJA, VIDAKOVIĆ DAJANA, GRMUŠA DAVID I DOJČINOVIĆ VLADIMIR. PROFESORICA BILJANA  GRAČANIN JE ODRŽALA KRAĆE PREDAVANJE NA TEMU „PORIJEKLO I STRUKTURA ENGLESKOG JEZIKA“, A PROFESORICA SRPSKOG JEZIKA RADMILA JANKOVIĆ JE GOVORILA O OBILJEŽAVANJU ZNAČAJNIH DATUMA IZ ISTORIJE SRPSKOG JEZIKA:

– 200 GODINA OD PRVOG IZDANJA „PISMENICE SERBSKOG JEZIKA U GOVORU PROSTOG NARODA“ (VUK STEFANOVIĆ KARADŽIĆ, 1814.)

-PRVOG SRPSKOG RJEČNIKA KOJI JE SADRŽAVAO 26 000 RIJEČI PREVEDENIH NA LATINSKI I NJEMAČKI JEZIK (VUK STEFANOVIĆ KARADŽIĆ), DA BI VEĆ 1852. GODINE BIO ŠTAMPAN RJEČNIK OD 47 000 RIJEČI.

 

U HOLU ŠKOLU OTVOREN JE WALL DISPLAY NA TEMU „ENGLESKI JEZIK I KOMUNIKACIJA.