Ocuvanje eko sistema. Oboljele sadnice crnogorice,sadimo u dvoristu skole 20sadnica platana sa komsijom Rakovicem. Uvedeni su konteineri za reciklazni otpad. Nista ne prepustamo slucaju

F O T O