Državna smotra i promocija 330 najuspješnijih učenika iz cijele zemlje. Finalna smotra školskog programa  „Projekt građanin” iz Demokratije i ljudskih prava

Obrazovni centar za demokratiju i ljudska prava CIVITAS u saradnji sa Ambasadom Sjedinjenih Američkih Država organizovao  je  Finalnu smotru školskog programa „Projekt građanin/Ja građanin“ za 330 učenika iz cijele zemlje koji predstavljaju 36 najuspješnijih školskih timova u praktičnoj nastavi građanskog obrazovanja u školskoj 2018./19. godini.

Smotra se održala 4. i 5. maja u Sarajevu, a svečano otvaranje programa bilo je u subotu, 04.05.2019. u amfiteatru Mašinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu u 14:00 časova. Učenicima se na otvaranju obratila Leah Pease, v.d. zamjenica Šefa Misije Ambasade Sjedinjenih Američkih država u BiH.

Godišnje ovaj program pohađa 30 000 učenika osnovnih i srednjih škola

U programu smotre učestvuje 36 pobjedničkih ekipa (Distrikt Brčko, 7 regija Republike Srpske i 10 kantona Federacije BIH). Svaki tim čini 8 učenika i 1 nastavnik/ica.

Nakon polaska ispred naše škole u subotu 4.5.2019.  godine, u Sarajevo smo stigli oko 13 časova i zaputili se u salu Mašinskog fakulteta gdje je upriličeno svečano otvaranje ovogodišnje smotre. Predstavljanje pobjedničkih timova počelo je u 15.00 časova,  gdje je predstavnik svake  škole  imao na raspolaganju  90 sekundi vremena da predstavi RJEŠENJE koje zagovara naš školski tim.

Zbog kiše nije upriličena javna prezentacija radova, te su učenici otišli u hotel “Holliday”, a nakon večere posjetili “Sarajevo city centar”.

Naredni dan je počeo predstavljanjem portofolija gdje su po tri učenika svojim vršnjacima predstavljali  projekt na kojem su radili. Ostalih 5 učenika imalo je zadatak upoznati se sa radom svojih vršnjaka, intervjuisati ih i upoznati se sa rješenjima problema koje oni zagovaraju. U 11:00 časova uslijedila je  dodjela diploma od strane americkog atašea  Zardus.

Diplome su preuzeli nastavnik/ica i jedan učenik/ica.

Nakon dodjele diploma zatvoren je program ovogodišnje smotre.

Prije povratka obišli smo stari dio grada Sarajeva, Bašćaršiju te  stigli u Banja Luku oko 20 časova.

Ljubiša Rokić, prof.

F O T O