Dok se učenici ostalih srednjih škola odmaraju na ljetnom „ferju“ učenici Poljoprivredne škole (poljoprivredni tehničar i prehrambeni tehničari )u okvir preraspodjele prakse obavljaju „ferijalnu“ praksu. Poljoprivrdni tehničari uzgajaju i pripremaju poljoprivredne proizvode (sa školske ekonomije, povrtnjak i vočnjak) dok prehrambeni tehničari vrše kontrolu i preradu proizvoda.

Trenutno je prerada i proizvodnja kiselih paprika i soka jabuke, a poslije toga ide prerada krastavaca,soka paradajza, kompoti razni i td.

Za neke od ovih proizvoda škola je dobila visoka priznanja na međnarodnom sajmu poljoprivrede u Novom Sadu i sajmovima u BiH (uglavnom zlatne medalje).

Sem obaveza nekih profesora (na praksi) i kučni majstor Zoka tjera golubove sa zgrade po nalogu sanitarnog inspektora Zorana. Zoka je tu i da pokosi, ne malo školsko dvorište.

F O T O