Učenici JU Poljoprivredne škole 5.10.2015.  učestovali su u akciji dobrovoljnog darivanja krvi.

Spisak dobrovoljnog darivanja krvi:

1. Radinković Slaven

2. Šuman Jovan

3. Preradović Đorđe

4. Ćelić Dejana

5. Šodolović Dragana

6. Kovačević Tatjana

7. Ćosić Milica

8. Šobot Bojan

9. Handan Avdo

10. Preradović Stefan

11. Dubočanin Cvijo

12. Zorić Sanja

13. Đokić Dragana

14. Makivić Slobodanka

15. Gajić Vladana

16. Popović Mirjana

17. Kovačević Dejan

18. Reljić Milan

Akciju vodila

Biljana Bespaljko, prof.