CRVENI KRST REPUBLIKE SRPSKE RASPISUJE

NAGRADNI KONKURS ZA IZRADU LIKOVNIH I LITERARNIH RADOVA UČENIKA OSNOVNIH ŠKOLA, I LITERARNIH RADOVA ZA UČENIKE SREDNJIH ŠKOLA POVODOM NEDJELJE  CRVENOG KRSTA OD 08-15 MAJA 2018. GODINE

K O N K U R S

NA TEMU:

„DIJELI SA DRUGIMA ONO ŠTO  TE ČINI SRETNIM“     

 1. Na konkursu mogu učestvovati svi učenici osnovnih i srednjih  škola iz Republike Srpske koji to žele, a jedan učenik može učestvovati samo sa jednim radom.
 2. Svi radovi i literarni i likovni  rade se na već naznačenu temu a oni koji nisu u skladu sa temom neće biti uvršteni u takmičenje. Na svakom literarnom radu treba da stoji tačan naziv teme. Radovi na  kojima  ne bude u naslovu  tačan naziv teme neće biti uzeti u razmatranje.
 3. Škole trebaju dostaviti radove gradskim i opštinskim organizacijama Crvenog krsta do 25. aprila 2018. godine.
 4. Gradska organizacija Crvenog Krsta će formirati žiri koji će odabrati po tri najbolja rada, kako likovna tako i literarna, te iste uputiti na Regionalni nivo.
 5. Na svakom radu treba da stoje osnovni podaci o učeniku:
  1. Ime i prezime, razred i odjeljenje,
  2. Naziv škole i grad u kom se škola  nalazi.
  3. Ime i prezime predmetnog nastavnika

Radovi bez ovih podataka neće moći ući u konkurenciju za  nagrade.

6. Nagrađuju se po tri najbolja  likovna i šest literarnih  radova, a nagrade  za autore obezbjeđuje Crveni krst Republike Srpske.

Svim učenicima koji uzmu učešće na konkursu želimo mnogo uspjeha.