DANI STUDENATA Univerziteta u Banjoj Luci
DAN OTVORENIH VRATA
19.04.2019. godine

12 časova: SVEČANO OTVARANJE MANIFESTACIJE ,,DANI OTVORENIH VRATA“
Svečano obraćanje i otvaranje u UNIVERZITETSKOJ DVORANI.

SATNICA