Da li znaš šta je nasilje?

Dana 28.10.2014.godine predstavnici Ombudsmana za djecu Republike Srpske, održali su radionicu pod nazivom „Da li znaš šta je nasilje?“. Cilj radionice je da se djeca upoznaju sa pravima koja im garantuje Konvencija o pravima djeteta. Radionici su prisustvovali učenici članovi  Savjeta učenika Poljoprivredne škole.

Više o Ombudsmanu za djecu možete saznati na sajtu www.djeca.rs.ba.