ČLANOVI SAVJETA UČENIKA JU  POLJOPRIVREDNE ŠKOLE ŠKOLSKA 2014/15.GODINA

 

ODJELJENJE

 

 

SAVJET UČENIKA

I1

DARKO PUŠONJA

Dalibor Mijić

I2

GORAN VRANIĆ

                      Sanja Đukić

I3

DRAGIŠA ILISIĆ

Igor Marjanović

I4

DUŠKA ŠKRBIĆ

Nikola Radivojac

I5

DUBRAVKA MEDIĆ

Nikola Šumar

I6

FEĐA KAZLAGIĆ

Dalibor Janjić

I7

MIRELA KUNIĆ

Nikola Kolundžija

I10

TIHANA MIRKOVIĆ

Sandra Zubović

II1

BRANKICA PAVIĆ

Dragana Bosanac

II2

TAMARA ĐUMIĆ

Anja Popović

II3

BILJANA BESPALjKO

Miloš Dragović

II4

RUŽA ŠAIN

Milana Marjanović

II5

DANICA KNEŽEVIĆ

Boris Ostojić

II6

BRANKA NOVKOVIĆ

Dragan Dervišević

II7

SLAVICA BAROŠ

 

II9

LJUBINKA GOVEDARICA

Danijela Karanović

II10

MARA MIŠIĆ

Aleksandra Babić

III1

RADMILA JANKOVIĆ

Bojana Mitrović

III2

LJUBIŠA ROKIĆ

Slobodanka Makivić

III3

BOGDANA KNEŽEVIĆ

Milica Blagojević

III4

RADOMIR LAGANIN

Ljubiša Stojić

III5

TANJA BOŠNJAK

Aleksandar Dašić

III6

MIRKO JELISAVAC

Aleksandar Malbašić

III7

RADMILA BLAGOJEVIĆ

Milan Kasapović

III10

RADA ČIČIĆ

David Grbić

III11

VANJA PERENDIJA

Jovana Ratković

IV1

VESNA ĐUKIĆ

Nikolina Vukman

IV2

JADRANKA SIMIĆ LALOVIĆ

Milica Dabić

IV3

ZORICA VUKOVIĆ

 

IV4

MIROSLAVA PAŠIĆ PEULIĆ

Marko Bodroža

IV5

BRANISLAV SAVANOVIĆ

Mirjana Babić

IV10

ALEKSANDAR MIĆIĆ

Dragana Uzelac