logo-skola

Udruženje pisaca zavičaja
Prnjavor

raspisuje

Četvrti literarni konkurs za učenike srednjih škola, studente i mlade stvaraoce do 27 godina

Udruženje pisaca zavičaja sa sjedištem u Prnjavoru osnovano je s ciljem čuvanja jezika, pisma, književne kulture i običaja Srba i drugih naroda koji žive na području Republike Srpske, Bosne i Hercegovine, Srbije i dijaspore.

Uslovi konkursa:

  • Pravo učešća na konkursu imaju autori od 16 do 27 godina koji stvaraju na srpskom jeziku bez obzira na mjesto stanovanja.
  • Slati do tri pjesme, dužine 12 do 24 reda, i/ili prozne radove do tri stranice.
  • Teme slobodne.
  • Obavezna fotografija i kraća biografija ( ne više od deset kucanih redova).
  • Kod elektronskog slanja, pjesme, prozni tekstovi i biografija moraju biti u prilogu kao posebni fajlovi.
  • Obavezni su podaci o autoru (kontakt telefon, kućna i e-mail adresa).
  • Priloge slati u elektronskoj pisanoj formi, u fontu veličina 12, bez proreda, kodna strana SRP ćirilica.
  • Radove slati isključivo elektronskim putem na e-mail adresu: sdragana@live.com Dragana Simić, na adresu Udruženje pisaca zavičaja Prnjavor, ulica Beogradska 7, 78430 Prnjavor.

Rok dostavljanja radova je 31. decembar 2018. godine.

Na prijedlog Redakcionog savjeta, Izdavački savjet će donijeti odluku o izboru radova kojiće biti štampani u Zborniku br. 4. Manifestacija povodom Svjetskog dana poezije biće održana 21. marta 2019. godine u Domu kulture Prnjavor, na kojoj će biti promovisan novi Zbornik. Autori zastupljeni u Zborniku biće blagovremeno pozvani.

Za eventualne nejasnoće obratiti se na br. 051/660 065, i meil sdragana@live.com.

Radovi poslani na Konkurs se ne vraćaju.

Predsjednik Udruženja:
Nedeljko Sančanin dipl. politolog
(novinar, književnik i književni kritičar)