Na području Republike Srpske u periodu od 18. do 22. novembra obilježava se sedmica muškaraca, mladića i dječaka, a sve u cilju promovisanja i podsticanja proaktivne uloge muškaraca, mladića i dječaka u dostizanju rodne ravnopravnosti, koja podrazumijeva strateško partnerstvo žena i muškaraca radi obostranog unaprijeđenja kvaliteta života. 

Takođe jedan od ciljeva obilježavanja pomenute sedmice je da se poboljša zdravlje muškaraca, položaj muškarca u društvu, porodici i na poslu kao i da se istaknu pozitivni muški uzori.

U sklopu sedmice muškaraca, mladića i dječaka stručni saradnici Poljoprivredne škole su prisustvovali određenim seminarima na pomenutu temu, a izdvajamo :

  • Savjetovanje za stručno osoblje srednjih škola o prevenciji nasilja među mladima organizovano od strane NVO „Perpetum mobile“,
  • Predavavanje od strane prof. V.Panovića na temu „Kriza savremene porodice“ organizovano od strane Centra za socijalni rad Banja Luka,
  • Konferencija povodom obilježavanja sedmice muškaraca, mladića i dječaka, organizovano od strane Gender centra Vlade Republike Srpske.


PREZENTACIJE