Grad Banjaluka već 13 godinu zaredom ysprovodi akciju 2Biramo najuređenije”. Akcija traje od aprila do juna.

Poljoprivredna škola je prije nekoliko godine dobila specijalnu nagradu,a ove godine drugu (300,00KM).kao najuređenija školska dvorišta.

Najveće zasluge ove godine imaju profesorice Ilijana,Bojana i kućni majstor Zoka.

F O T O