pmf-ns

Departman za matematiku i informatiku, Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu,

ORGANIZUJE BESPLATNE PRIPREME ZA PRIJEMNI ISPIT IZ MATEMATIKE – SUBOTA, 3. FEBRUAR U 10:00 H

na Departmanu za matematiku i informatiku, Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu, Trg Dositeja Obradovića 4.

Prethodna prijava nije potrebna.

Pripreme će se održavati prema sledećem rasporedu:

· 3. februar 2018. od 10:00-14:00 časova, A7

· 10. februar 2018. od 10:00-14:00 časova, A7

· 24. februar 2018. od 10:00-14:00 časova, sala 64

· 3. mart 2018. od 10:00-14:00 časova, A7

· 10. mart 2018. od 10:00-14:00 časova, A7

· 17. mart 2018. od 10:00-14:00 časova, A7

· 24. mart 2018. od 10:00-14:00 časova, A7

· 14. april 2018. od 10:00-14:00 časova, A7

· 21. april 2018. od 10:00-14:00 časova, A7