U 2018. godini, sinhronizovanom aktivnošću Odjeljenja za opštu upravu i Odjeljenja za obrazovanje, zdravstvo, omladinu i sport Gradske uprave Grada Banja Luka, provedena je, dvanaesta po redu, organizovana akcija izdavanja izvoda iz MK rođenih iz evidencija Matične službe Grada Banja Luka, za učenike završnih razreda banjalučkih osnovnih i srednjih škola.

Ovakva aktivnost primjer je pozitivne prakse – kvalitetnijeg i efikasnijeg vršenja usluga građanima Banjaluke i nesumnjivo će, kao i proteklih godina, postići svrhu eliminisanja velikih gužvi u prostorijama Gradske uprave Grada Banja Luka, u periodu maj – juni, kada građani, osim za upis u srednje škole i na fakultete, pribavljaju dokumente u povećanom broju za izdavanje ličnih karata i pasoša, pred đačke i studentske ekskurzije i godišnje odmore, i sl.

Koristimo ovu priliku da, i buduće studente, kao i sve visokoškolske ustanove, još jednom, podsjetimo na činjenice:

– da su, prema pozitivnim propisima, svi izvodi iz matičnih knjiga rođenih, koji imaju napomenu da nisu ograničenog roka trajanja, podobni kao valjane isprave za dalju upotrebu u pravnom saobraćaju, bez obzira na datum njihovog izdavanja;

– za sve buduće studente, kojima je u rubrici „državljanstvo“, u izvodu iz MK rođenih – evidentirano da su državljani BiH, RS, nije potrebno izdavati posebno uvjerenje o državljanstvu.U skladu sa pozitivnim propisima, činjenice državljanstva upisane su u MK rođenih, pa se te činjenice potvrđuju izvodima iz MK rođenih.

Navedeno upućuje na zaključak da nema potrebe zahtijevati od budućih studenata prilaganje posebnog uvjerenja o državljanstvu, jer to, u suštini, ima za posljedicu nepotrebno dupliranje dokumenata iste dokazne snage.

N A Č E L N I K

Sanja Pavlović, dipl.pravnik