Po pozivu nosioca projekta Caritasa Italijana financiranog od strane Evropske unije direktor škole, a škola kao pridruženi član projekta prisustvoao je šestom sastanku grupe za koordinaciju projekta, te su radili po utvrđenom dnevnom redu.

Izmeđo ostalog razgovaralo se i o kursu o proizvodnji sira koji ce se odryati u Poljoprivrednoj skoli.

program_ADP

ucesnici_skole_ADP