Održan prvi sastanak Savjeta učenika u školskoj 2013/14 godini.

Sastanak je održan: 26.09.2013.

Sastanku je prisustvovalo 18 učenika.

Dnevni red:

1. Izbor rukovodstva Savjeta učenika za školsku 2013/14 godinu

2. Razno


Dnevni red je jednoglasno usvojen.

Ad1. Nakon predstavljanja rada Savjeta učenika u protekloj godini od strane koordinatora prof. Ljubiše Rokića, predstavnici su upoznati sa ciljevima i svrhom rada i funkcionisanja Savjeta učenika.

Nakon toga prisustvovalo se izboru novog rukovodstva. Kandidati su se predstavljali, a nakon glasanja za predsjednika je izabrana Bojana Mitrović. Potpredsjednik savjeta je Šuman Aleksandar, sekretar Svjetlana Trifunović.

Ad2. Pod tačkom razno su se komentarisale ideje kako privući učenike da redovno dolaze na sastanke Savjeta.

Sekretar (zapisničar): Svjetlana Trifunović

Koordinator u radu Savjeta učenika: Ljubiša Rokić