Poljoprivredna škola Banjaluka aplicirala je projekat za preradu mlijeka i mliječnih proizvoda-sirana USAID-u/Švedski projekat razvoja tržišne poljoprivrede II-FARMA II.

Obavješteni smo da je naša prijava za grant sredstva u oviru poziva RFA-02-2016 Poboljšanje konkurentnosti u sektoru mljekarstva odobrena.

Ovih dana potpisan je ugovor oko realizacije granta , a isporučilac opreme dužan je do 10.04.2017.god. isporučiti opremu za siranu.

Trenutno se vrši sanacija i priprema objekta za postavljanje opreme.

F O T O