Utorak, 19.4.2016. godine    – Izložba pasa

Lokacija: školsko dvorište

Satnica: od 10,00 časova

Zaduženi za organizaciju izložbe: Dejan Vujanić i  Aktiv  veterinarske grupe predmeta

Prijavu pasa vršiti kod zaduženih profesora , a na dan izložbe kod Komisije

Srijeda, 20.4.2016. godine –  Izložba učeničkih dostignuća iz stručnih predmeta  i prezentacija zanimanja

Lokacija: školski hol

Satnica: od 10,00 – 15,00 časova

Zaduženi za organizaciju izložbe i prezentaciju zanimanja:  Miroslava  Pašić  Peulić, Bogdana Knežević, Mirko Jelisavac, Nemanja Jelić, Slavica Baroš, Vanja Perendija

Koordinator  za organizaciju aktivnosti: Sanja Vujović i Nada Rosić

Profesionalno informisanje učenika  – posjeta učenika osnovnih škola

Lokacija: školski hol

Zaduženi: stručni saradnici

Četvrtak, 21.4.2016. godine  – Sportska takmičenja 

Lokacija: Poljoprivredna škola Banja Luka –  školsko igralište i školski hol

Satnica: od 8,00 časova

Zaduženi: profesori zaduženi za sekcije i organizacije  i profesori  fizičkog vaspitanja

Profesionalno informisanje učenika  – posjeta učenika osnovnih škola

Lokacija: školski hol

Zaduženi: stručni saradnici