„У складу са Смјерницама за консултације у изради прописа и других општих аката („Службени гласник Републике Српске“, број 86/22) Министарство просвјете и културе објављује Преднацрт Правилника о поступку за додјељивање Светосавске награде, како би се исти учинили доступним свим заинтересованим органима и појединцима ради давања евентуалних мишљења, приједлога и сугестија.

Евентуалне сугестије, мишљења и примједбе могу се слати на e-mail: j.cekic@mp.vladars.rs

Pravilnik-o-postupku-za-dodjeljivanje-Svetosavske-nagrade